Op Europees niveau is er (vanuit Brussel) steeds meer aandacht voor het MKB in de Maakindustrie. Dat komt omdat steeds meer mensen snappen dat juist dit MKB de belangrijkste motor is voor economische groei en werkgelegenheid. Eén baan in de maakindustrie levert 1,2 banen op in de dienstensector. Zonder hoogwaardige maakbedrijven valt er een stuk minder te adviseren, bankieren of verkopen.

De opkomst van internet en ICT zorgt voor een enorme verandering in de industrie. Op Europees niveau wordt gesproken over “Industrie 4.0”, dat staat voor de vierde industriële revolutie. Daarmee wordt aangegeven dat deze ontwikkeling een zelfde krachtige potentie heeft als de eerdere industriële revoluties:

  1. Mechanisatie
  2. Massaproductie
  3. Industriële automatisering

In Nederland wordt Industrie 4.0 aangeduid met “Smart Industry”. Het verandert de manier van produceren op revolutionaire wijze door de integratie van het Internet of Things (IoT), cloud computing, data-integratie en andere technologische ontwikkelingen in de kern van de productie en de productiesystemen. Daarnaast levert dit ook weer slimme (smart) producten op.

Exponentiele versnelling

Wetenschappers uit de disciplines Werktuigbouw en Elektrotechniek hebben er twintig jaar over gedaan om met elkaar samen te werken. Hieruit is het begrip Mechatronica ontstaan.

Tegenwoordig weten onderzoekers vanuit de hele wereld elkaar supersnel via social media en internet te vinden en werken vanuit de verschillende disciplines (doorbraaktechnologieën) samen om tot nieuwe oplossingen te komen voor productie en productontwikkeling. Zij hebben tot doel om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, mobiliteit, voedselvoorziening, water, veiligheid, medisch en zorg op te lossen.
Concrete voorbeelden daarvan zijn energietransitie (elektrificering, brandstofcellen, warmtepompen, duurzame accu’s, waterstof- en windenergie), zelfrijdende voertuigen, drones die personen en pakketjes vervoeren, precision farming, gewassen kweken op basis van kunstlicht in gebouwen, cybersecurity en operatie- en zorgrobots.

Doorbraaktechnologieën:

(bron: Singularity University)

Nut en noodzaak samenwerking

Omdat innovatieve producten uit de multidisciplinaire doorbraaktechnologieën worden samengesteld en daarmee complexer worden, is het van het grootste belang dat gespecialiseerde MKB bedrijven uit de Maakindustrie intensief met elkaar samenwerken.

Bovendien moeten zij de weg naar de kennisinstellingen goed weten te vinden, want dat zijn ook broedplaatsen waar nieuwe technologie wordt ontwikkeld.

De overheid (zowel regionaal als nationaal) faciliteert en stimuleert deze ontwikkelingen om de (regionale) economie te laten groeien, de werkgelegenheid te stimuleren en een aantrekkelijk, kennisrijke regio/land te zijn voor het bedrijfsleven om zich te vestigen.

Deze samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs wordt ook wel Triple-Helix genoemd.

Kortom

Het bedrijfsleven uit de MKB Maakindustrie wil graag met elkaar samenwerken, met kennisinstellingen en de (regionale) overheid vorm en inhoud geven aan Smart Industry en Internet of Things (IoT). Doelstelling van Araneo-Magna is deze partijen te ondersteunen.

Dit is wat we doen

Verbinden

Innoveren

Organiseren